Monitorowanie serwerów i sieci

Monitorowanie serwerów Linux jest podstawą unikania awarii oraz zapewnienia wysokiej dostępności administrowanym serwerem Linux. Poniższe przykłady to standardowo monitorowane przez nas punkty pracy systemu i sprzętu:

 • dostępna przestrzeń dyskowa na wybranych partycjach
 • dostępna pamięć podręczna RAM
 • parametry systemu SMART (stan dysku twardego)
 • liczba zalogowanych użytkowników
 • czas oczekiwania na odpowiedź ping
 • liczba działających procesów
 • synchronizacja czasu serwera NTP
 • czas odpowiedzi serwera www HTTP / HTTPS
 • status (200/301) odpowiedzi serwera www HTTP / HTTPS
 • status odpowiedzi serwera pocztowego SMTP, POP3, IMAP
 • stan macierzy RAID (mdadm, Adaptec)
 • dostępność zarządzania IPMI / KVM
 • wpisanie IP serwera na listach RBL

Należy zaznaczyć, że monitorowany może być praktycznie każdy dowolny parametr serwera. Na przestrzeni lat stworzyliśmy własne wtyczki monitorujące dla na prawdę różnego typu usług informatycznych – niekoniecznie związanych z administrowanymi serwerami Linux.

Zależy to wyłącznie od potrzeb i charakteru pracy usług. Naszym systemem monitorowania jest Nagios.
Każda zmiana stanu któregokolwiek ze sprawdzanych parametrów jest natychmiast zgłaszana poprzez
sms do dyżurującego administratora serwerów Linux.