Zabezpieczenie serwera Linux

Zabezpieczenie serwera Linux
Bezpieczeństwo Serwera Linux
Bezpieczeństwo Serwera Linux

Jednym z podstawowych zadań administratora Linux jest zagwarantowanie bezpieczeństwa. Trzeba chronić serwer przed nieuprawnionym dostępem, bowiem najczęściej znajdują się tam bardzo cenne informacje. Pierwszą rzeczą, którą warto zrobić jest użycie kluczy SSH. Dają one większe bezpieczeństwo logowania aniżeli zwykłe hasło. Po tym zabiegu warto zrobić edycję w konfiguracji domyślnej i wyłączyć logowanie użytkownika poprzez SSH. W tym celu należy zmienić parametr PermitRootLogin na „no” Kolejnym krokiem jest skonfigurowanie usługi firewall. Dzięki temu zablokujemy niechciane połączenia przychodzące. Warto dodatkowo zainstalować również aplikację, która zabezpieczy usługę serwera. Może to być na przykład Fail2ban, który ma za zadanie między innymi wyszukać błędy autentykacji czy choćby przeskanować logi serwera. Program nakłada bany jeśli jest aktywny, a po jego zatrzymaniu bany są usuwane. Aplikacja blokuje dostęp dla danego adresu IP jeśli przekroczona zostanie maksymalna ilość prób połączenia.