Priorytet dla wykonywanych backupów

Priorytet dla wykonywanych backupów

Wykonywanie kopii zapasowych nie powinno przeszkadzać w normalnej pracy, dlatego też skrypt wykonujący kopię należy uruchomić z odpowiednim harmonogramem. Przykład:


# /bin/nice -n 19 /usr/bin/ionice -c2 -n7 .....